BREAKING NEWS!!!

Handelsbetingelser

Denne side beskriver de generelle handelsbetingelser ved indgået aftale om levering af kommercielt indhold fra Rememba – CVR 40881964

Generelle betingelser ved levering af film

Med mindre andet er aftalt, leveres film altid i 4K MP4 inklusive:

 • undertekster på dansk
 • ønsket logo / grafik
 • musik
 • forslag til miniaturebilleder (stills)
 • beskrivende tekst til brug på sociale medier

Rememba leverer filmen med udgangspunkt i de indgåede aftaler og afgivet tilbud. Rememba tager udgangspunkt i tilgængelig information om markedet og kundens behov, og producerer en film, som Rememba vurderer er den bedst mulige til formålet og målgruppen.

Den aftalte pris dækker alle omkostninger forbundet med produktionen, herunder trin 1-6 i arbejdsprocessen:

 1. Konsulterende samtaler mellem Kunden og Rememba
 2. Rememba afgiver tilbud
 3. Kunden accepterer tilbuddet
 4. Kunden og Rememba gennemgår produktionsplanen
 5. Rememba producerer filmen
 6. Rememba leverer filmen til Kunden

Efter levering af filmen har kunden mulighed for at bede om korrektioner til den leverede film. Der er som standard indregnet 3 timers korrekturarbejde i aftalen. Ønsker Kunden større ændringer udover de indregnede 3 timer, faktureres dette særskilt baseret på timeforbrug. Den aktuelle timepris er 500 kr. ex. moms.

Brugsret og tavshedspligt

Rememba må til enhver tid benytte den endelig film til egen markedsføring på hjemmeside, sociale medier eller til visning til andre relevante kunder.

Rememba forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart, som Rememba opnår i forbindelse med udførelse af produktionen og det generelle samarbejde.

Fortrydelsesret, reklamation og force majeure

Efter tilbud er godkendt af Kunden er der ingen fortrydelsesret.

Der er som udgangspunkt ingen reklamationsret efter filmen er godkendt af Kunden.

Rememba kan ikke holdes ansvarlig for skader eller mangler i et projekts gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Rememba kan ikke holdes til ansvar for sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, Rememba ikke har indflydelse på, og som Rememba ikke kunne forventes at have forudset på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

Bliver deadline påvirket af force majeure aftales en ny rimelig deadline ved først mulige lejlighed.

Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret.

Rememba er ikke ansvarlig overfor Kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Rememba er alene forpligtet til at udføre konsulentarbejde og rådgivning ud fra de evner, den viden og de erfaringer, Rememba har. Kunden kan derfor ikke holde Rememba ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tab som følge af Remembas rådgivning eller udførte ydelser, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Handelsbetingelserne er senest opdateret 1/2 2021.

Okay rolig nu...
Du får bare en mail, når jeg laver nye film, offentliggør artikler eller deler andre idéer